camme schutte, TSE

CAMME

Schutte

Infinite possibilità di automazione

Camme standard e camme speciali per torni automatici plurimandrinocamme per filettatore a pettine.